Lesson 1, Topic 1
In Progress

Mindset- je meest waardevolle bezit

Het halen van onze doelen is niet eenvoudig. Meestal worden er twee redenen gegeven waarom we onze doelen niet halen: een gebrek aan strategie of een gebrek aan middelen. Maar er is een derde belangrijke factor en dat is mindset.